चौथो नगरपरिषदद्धारा पारित निर्णयहरु सार्वजानीकिकरण सम्बन्धमा ।

अनिवार्य उपस्थिती का लागी अनुरोध छ ।

Supporting Documents: