यो सुन्दरदुलारी नगरपालिकाको वेबसाइट हो । यो वेबसाइटमा अब अपडेट हुने छैन। कोशीहरैँचा नगरपालिका र सुन्दरदुलारी नगरपालिका गाभिएर सुन्दरहरैँचा नगरपालिका बनेको छ । ताजा जानकारीको लागि sundarharaichamun.gov.np मा जानुहोस् ।

चौथो नगरपरिषदद्धारा पारित निर्णयहरु सार्वजानीकिकरण सम्बन्धमा ।

अनिवार्य उपस्थिती का लागी अनुरोध छ ।

Supporting Documents: