यो सुन्दरदुलारी नगरपालिकाको वेबसाइट हो । यो वेबसाइटमा अब अपडेट हुने छैन। कोशीहरैँचा नगरपालिका र सुन्दरदुलारी नगरपालिका गाभिएर सुन्दरहरैँचा नगरपालिका बनेको छ । ताजा जानकारीको लागि sundarharaichamun.gov.np मा जानुहोस् ।

योजना सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा

यस नगरपालिकाको ७१।७२ काे नगरपरिषदबाट ७२।०७३ काे लागि स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमहरुकाे सम्झौता बैशाख मशान्तसम्म गरिसक्नुपर्ने भएकोले सम्बन्धित लाभग्राहीहरुलाई योजना सम्झौताको लागि सम्पर्क राख्न हुन सुचित गरिन्छ ।