यो सुन्दरदुलारी नगरपालिकाको वेबसाइट हो । यो वेबसाइटमा अब अपडेट हुने छैन। कोशीहरैँचा नगरपालिका र सुन्दरदुलारी नगरपालिका गाभिएर सुन्दरहरैँचा नगरपालिका बनेको छ । ताजा जानकारीको लागि sundarharaichamun.gov.np मा जानुहोस् ।

२०७२/०७३ को आ.व. विवरण ।

यस सुन्दरदुलारी नगरपालिका को अा‍.व. २०७२/०७३ को अाय व्यय विवरण यस प्रकार छन् ।