यो सुन्दरदुलारी नगरपालिकाको वेबसाइट हो । यो वेबसाइटमा अब अपडेट हुने छैन। कोशीहरैँचा नगरपालिका र सुन्दरदुलारी नगरपालिका गाभिएर सुन्दरहरैँचा नगरपालिका बनेको छ । ताजा जानकारीको लागि sundarharaichamun.gov.np मा जानुहोस् ।

बार्षिक नगरपरिषद २०७३।०७४ का झलकहरु

अतिथिहरु
०७१।०७२ मा सबैभन्दा बढी कर बुझाउने करदाता
उत्कृष्ट उपभोक्ता समिति
उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार