यो सुन्दरदुलारी नगरपालिकाको वेबसाइट हो । यो वेबसाइटमा अब अपडेट हुने छैन। कोशीहरैँचा नगरपालिका र सुन्दरदुलारी नगरपालिका गाभिएर सुन्दरहरैँचा नगरपालिका बनेको छ । ताजा जानकारीको लागि sundarharaichamun.gov.np मा जानुहोस् ।

बार्षिक समीक्षााको आयव्यय विवरण

यस नगरपालिकाको मिति ०७३।५।७ मा सम्पन्न बार्षिक समीक्षाको प्रगति विवरण ।।