यो सुन्दरदुलारी नगरपालिकाको वेबसाइट हो । यो वेबसाइटमा अब अपडेट हुने छैन। कोशीहरैँचा नगरपालिका र सुन्दरदुलारी नगरपालिका गाभिएर सुन्दरहरैँचा नगरपालिका बनेको छ । ताजा जानकारीको लागि sundarharaichamun.gov.np मा जानुहोस् ।

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
बन्दना ढकाल कार्यालय सहयोगी
चन्द्रमणी दाहाल फोटोकापी ब्वास्थापक
साेमबहादुर मगर ड्रइभर
मनिषा पराजुली कम्पुटर ओपेरटर राजश्व फाँट me.manisha66@gmail.com
भोला प्रसाद दाहाल कार्यालय सहयोगी दर्ता चलानी फाँट
चन्डीराज कोइराला कार्यालय सहयोगी घरनक्सा उपशाखा raj_chandikoirala@yahoo.com +9779842418197