यो सुन्दरदुलारी नगरपालिकाको वेबसाइट हो । यो वेबसाइटमा अब अपडेट हुने छैन। कोशीहरैँचा नगरपालिका र सुन्दरदुलारी नगरपालिका गाभिएर सुन्दरहरैँचा नगरपालिका बनेको छ । ताजा जानकारीको लागि sundarharaichamun.gov.np मा जानुहोस् ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धमा ।

आ‍.व. २०७३/०७४ प्रथम किस्ता को सामाजिक सुरक्षा भत्ता निम्न मिति मा बै‌क मार्फत वितरण गरिने भएको हुँदा, लाभग्राहीहरु ले १ प्रती नागरीकताको प्रतिलिपी सहित जनता बै‌क शाखा कार्यालय, इटहरी मा उपस्थित भई रकम बुझिलिनु हुन अनुरोध छ :

Supporting Documents: