यो सुन्दरदुलारी नगरपालिकाको वेबसाइट हो । यो वेबसाइटमा अब अपडेट हुने छैन। कोशीहरैँचा नगरपालिका र सुन्दरदुलारी नगरपालिका गाभिएर सुन्दरहरैँचा नगरपालिका बनेको छ । ताजा जानकारीको लागि sundarharaichamun.gov.np मा जानुहोस् ।

कर्मचारी विवरण ।

बोधार्थ : स‌ङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

        - कर्मचारी प्रशासन तथा अान्तरिक व्यवस्थापन शाखा

Supporting Documents: